Dark?
My Insanely Competent Underlings Color
ติดตาม
ผู้ติดตามเรื่องนี้ 6 คน
6.2
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
Released 2022
Author Ban-in Ban-gyo NoCount [Add, ]
Artist Ant Studio
Serialization KakaoPage (Kakao)
โพสต์ โดย
โพสต์ เมื่อ
อัพเดท เมื่อ

My Insanely Competent Underlings

내 부하들이 미친듯이 유능하다

เรื่องย่อ อ่านมังงะ อ่านการ์ตูน เรื่อง My Insanely Competent Underlings